Clàusula d’informació bàsica sobre protecció de dades

Us volem informar que el responsable del tractament de les vostres dades és la Unió General de Treballadors de Catalunya (d’ara endavant UGT de Catalunya) , amb CIF: G-08496622 i domicili social a la rambla del Raval 29-35 - 08001 (Barcelona) Espanya.

Delegat/ada de Protecció de Dades: dpd@catalunya.ugt.org (cal indicar que les dades han estat cedides a la “Plataforma visibilitzem el precariat”).

En nom de la UGT de Catalunya, t’informem que tractem la informació que voluntàriament ens facilites, amb les finalitats principals següents:

En aquest sentit, també t’informem que la base que legitima l'anterior tractament es fonamenta en el següent:

  1. Obtenció del teu consentiment exprés.

Per gestionar correctament aquestes finalitats, informem que la UGT de Catalunya només facilitarà les vostres dades als destinataris previstos per la Llei. A més, no serà necessari enviar les teves dades a països que estiguin situats fora de la Unió Europea.

Tens dret a obtenir una confirmació sobre si la UGT de Catalunya estem tractant les teves dades personals. Per tant, tens dret a accedir a les teves dades personals, rectificar les dades inexactes o a sol·licitar-ne la supressió quan ja no siguin necessàries, així com altres drets, mitjançant correu postal dirigit el Delegat de Protecció de dades, en el domicili social de l’organització, o en la següent adreça de correu electrònic dpd@catalunya.ugt.org. Per més informació et lliurem la clàusula informació addicional sobre el tractament de les dades personal que la UGT de Catalunya realitza sobre les teves dades.

Clàusula Informació addicional.

En aquesta comunicació posem a la teva disposició informació addicional sobre el tractament de dades de caràcter personal que la UGT de Catalunya, realitza sobre les teves dades:

  1. Dades de contacte

La Unió General de Treballadors de Catalunya (UGT de Catalunya) amb domicili social a la rambla del raval 29-35, 08001 (Barcelona), Espanya, amb CIF G08496622.

L'organització ja ha anomenat un delegat de protecció de dades, que garanteix el compliment de la normativa de protecció de dades a l’organització. Pots contactar amb ell per correu postal dirigit al Delegat de Protecció de dades, en el domicili social de l’organització, o a la següent adreça de correu electrònic dpd@catalunya.ugt.org (cal indicar que les dades han estat cedides a la “Plataforma visibilitzem el precariat”).

  1. Finalitats

A continuació, aportem una descripció més detallada de cadascuna de les finalitats principals esmentades en la clàusula d'informació bàsica.

  1. Conservació

Així mateix, les dades seran conservades durant tot el temps exigit pels compromisos legals que siguin d’aplicació a la UGT de Catalunya.

  1. Legitimació

T’informem que la base jurídica en la qual es basa el tractament de les teves dades personals per a la finalitat principal indicada és:

  1. Destinataris

Per gestionar correctament aquesta finalitat, informen que la UGT de Catalunya només facilitarà les vostres dades als destinaries previstos per la Llei.

  1. Drets

Com a titular de les dades tractades per la UGT de Catalunya, tens la possibilitat d'exercir els teus drets d'accés, rectificació, oposició, supressió, limitació del tractament, portabilitat i a no ser objecte de decisions individualitzades basades exclusivament en tractaments automatitzats.

Aquests drets podran exercir-se mitjançant una comunicació a les adreces que es recullen en el punt dos.

A més, sense perjudici que hagis mostrat el teu consentiment per tractar les teves dades, és important que coneguis la possibilitat de retirar-lo en qualsevol moment enviant una petició a les adreces anteriors.

Finalment, tens la possibilitat de fer una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, òrgan competent en matèria de protecció de dades a Espanya.